Abonnementen

In januari 2009 hebben wij het abonnementensysteem voor Financieel Advies en Begeleiding geïntroduceerd. Middels dit abonnement bieden wij onze klanten advies en begeleiding. Wij maken onderscheid in drie abonnementen: A, B en C, waarbij de mate van begeleiding meer of minder intensief is, afhankelijk van het profiel en de wens van de klant. Afhankelijk van het type abonnement behoren de jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting, het zeer intensief begeleiden van een klantdossier en tenminste eenmaal per jaar een bezoek bij de klant thuis, tot de mogelijkheden.

Financieel advies is altijd maatwerk. De abonnementen die hieronder zijn beschreven zijn richtlijnen. Afhankelijk van de band die wij met onze klanten hebben opgebouwd, en meestal is dat een relatie die al vele jaren duurt en meerdere generaties beslaat (ouders en vervolgens hun volwassen kinderen), kan een abonnement meer of minder op maat gesneden worden en kunnen de werkzaamheden die wij voor de klant binnen een abonnement verrichten meer zijn.

 We onderscheiden de volgende abonnementen:

  • Abonnement A – € 120,-/jaar, exclusief 21%  BTW

U kunt ons schriftelijk of telefonisch benaderen met vragen en wij zullen u schriftelijk of telefonisch antwoord geven op uw vragen, waarvoor zonodig vooraf uitzoekwerkzaamheden door ons dienen te worden verricht.

  • Abonnement B – € 240,-/jaar, exclusief 21% BTW

U kunt ons schriftelijk of telefonisch benaderen met vragen en wij zullen u schriftelijk of telefonisch antwoord geven op uw vragen, waarvoor wij zonodig vooraf uitzoekwerkzaamheden voor u verrichten. Wij doen voor u aangifte Inkomstenbelasting, waarvoor u ons schriftelijk de benodigde stukken aanlevert.

  • Abonnement C – € 480,-/jaar, exclusief 21% BTW

Wij beheren uw dossier. Houden uw produkten in de gaten. Kijken naar marktwijzigingen en of uw produkten daarop goed aansluiten. Wij verzorgen uw aangifte Inkomstenbelasting. Eenmaal per jaar bezoeken wij u thuis. U kunt bij ons terecht met uw vragen.