Vermogensadvies

Heeft u vermogen en wilt u daarmee op een goede manier omgaan, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Om een weloverwogen keuze te maken die bij u past, dan is advies van een integere, onafhankelijke adviseur waarschijnlijk zeer gewenst.

U kunt bijvoorbeeld kiezen om uw vermogen in een verzekeringsprodukt onder te brengen. Dit betekent vaak wel dat uw geld pas in de toekomst vrijkomt en dat u niet over het geld kunt beschikken wanneer u dat wilt. U kunt er ook voor kiezen om het op een spaarrekening te zetten of te beleggen. In deze gevallen behoudt u de regie over uw vermogen: u kunt er nu of in de toekomst vrij over beschikken. Maar aan alle opties zijn kosten verbonden en hoe hoog zijn die kosten? En als uw geld op een spaarrekening staat, levert het dan voldoende op of valt de opbrengst weg tegen de inflatie? Misschien heeft u heel andere vragen zoals hoeveel u u mag schenken aan uw kind(eren)  bij leven en wat zij betalen aan erfrecht na uw overlijden?

De Bruin Financiële Diensten kan samen met u uw financiële positie in kaart brengen en u advies geven met betrekking tot uw vermogen en u in contact brengen met goede vermogensbeheerders.