Privacywetgeving (AVG)

AVG en Privacy Statement

Om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, hebben wij van onze klanten persoonlijke gegevens nodig, zoals burgerservicenummer, inkomensgegevens, werkgeversverklaring etc. Wij behandelen deze gegevens overeenkomstig de richtlijnen van de  Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG).        

Dat houdt in dat

 • U als klant toestemming verleent tot het gebruik en het (voor bepaalde tijd) bewaren van de gegevens
 • Wij zorgvuldig omgaan met deze informatie
 • U het recht heeft de toestemming tot verwerking van uw gegevens in te trekken (wij kunnen u dan   geen werkzaamheden meer voor u verrichten)

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

 • Wij hebben ze nodig om u te adviseren of voor u te bemiddelen in een financieel product
 • Wij verstrekken uw gegevens aan banken, geldverstrekkers en of verzekeraars die daar om vragen zodat zij kunnen bepalen of u in  aanmerking komt voor een bij hen aangevraagd product 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Dat is verschillend. Als financieel adviseur hebben wij ook te maken met de richtlijnen van de WFD, de Wet Financiele Dienstverlening.

 • Een adviesdossier bewaren wij 5 jaar.
 • Informatie met betrekking tot lopende produkten bewaren wij gedurende de looptijd van het product.
 • Wij werken met een abonnementsysteem voor financieel advies en het verzorgen van belastingaangiftes. Zolang een abonnement loopt, bewaren wij de gegevens 
        

Waar bewaren wij persoonsgegevens?

De gegevens bewaren wij  op verschillende plaatsen:

 • In dossiers in een fysiek archief
 • In een digitaal klantenbestand   
 • In ons boekhoudprogramma
 • In het programma waarmee wij belastingaangiftes verzorgen