Kwaliteitswaarborg

In de Wet Financieel Toezicht (WFT) zijn de regels met betrekking tot financiële dienstverlening vastgelegd. Deze wet is er voor u. Om een goede kwaliteit van de financiële dienstverlening te waarborgen, zijn in deze wet  de regels vastgelegd met betrekking tot het aanbieden van, het bemiddelen in en advies over financiële produkten.

Vergunning

Om diensten te mogen verlenen, moeten financiële dienstverleners beschikken over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze vergunning wordt afgegeven als een financiële dienstverlener voldoet aan een aantal kwaliteitskenmerken. Deze zijn onder andere:

  • betrouwbaarheid
  • deskundigheid
  • integere bedrijfsvoering
  • transparantie
  • zorgplicht.

Op 5 juni 2007 heeft de AFM een vergunning verleend aan De Bruin Financiële Diensten BV, onder nummer 12004620.

Als financieel adviseur verwerken wij ook persoonsgegevens. Hierbij volgen wij de richtlijnen die de wet ons voorschrijft met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens. Dat houdt onder meer in dat wij deze gegevens alleen verwerken met uw toestemming.