Financiële Planning

Vaak begint financiële planning als er een wijziging plaatsvindt in uw leven. Dat kan zijn het aangaan of beëindigen van een huwelijk, het kopen van een huis, de geboorte van een kind, verandering van werkgever, beleggen van geld of het doen van een schenking. In de zakelijke sfeer kan het gaan om het maken van een bedrijfsplan of bijvoorbeeld het starten of beëindigen van een bedrijf.

Of u nu als particulier of als ondernemer nadenkt over uw financiën, het gaat om het realiseren van uw doelstellingen op financieel gebied en daarmee om het invullen van uw leven.

Als financieel adviseur kunnen wij u daarbij helpen. Door het maken van een stappenplan. Wij kijken naar uw huidige situatie, bespreken uw persoonlijke wensen en voorkeuren en welke risico’s u wilt afdekken. Bij het maken van deze inventarisatie komen zaken als levensstandaard, belastingen, beleggingen, pensionering etc. aan bod. Wij kijken samen met u welke keuzes u kunt maken om uw doelstellingen te realiseren.

Het kan nodig zijn in de loop van de tijd uw plan bij te sturen, door veranderingen in de wetgeving of de economie. Wij kunnen voor u de ‘vinger aan de pols’ houden.