Klachtenprocedure

Uiteraard doen wij altijd onze uiterste best om u goed en naar tevredenheid van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat onze dienstverlening niet verloopt zoals u dat wenst. Indien u een klacht heeft dan verzoeken wij u ons hierover zo spoedig mogelijk te informeren zodat wij samen naar een oplossing kunnen zoeken. U kunt uw klacht aan ons mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen of ons mailen of schrijven. Alle klachten worden serieus genomen en behandeld.

Mochten wij samen niet tot een oplossing kunnen komen, dan kunt u zich met uw klacht wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), een door het ministerie van Financiën erkende geschillencommissie, waarbij wij zijn aangesloten onder nummer 300.002080.

KiFiD, Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG

www.kifid.nl

Mocht u toch niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u zich richten tot de burgerlijk rechter.